PRODUKTKATEGORI

Skriv ut Skicka sidan

wf2-midr      WFII side sm

Modellbeteckning: WF II-C
Användning: Bil, Husbil, Husvagn
Förpackning: Pinpack, Bulk
Spänning: 12 Volt
Egen strömförbrukning: 30ma
Stödjer: CAN-Buss

Följer EU:s regler för EBL


 Introduktion

whipflash bygger på den mest effektiva metoden för att öka trafikanters säkerhet genom att använda blinkande bromsljus.
Blinkande bromsljus anses vara den bästa metoden för att uppmärksamma bakomvarande trafikanter om nödinbromsningar samt fara.

Tekniken för att detektera fordonets rörelse bygger på en tvåaxlig givare som är integrerad i en krets. Mätvärden beräknas därefter matematiskt för att därpå aktivera lämpliga signaler till bakomvarande trafikanter.

WF II serien är inbyggd i en standardutformad reläbox för att på ett enkelt sätt kunna passa både i fordons lediga reläsocklar och samtidigt kunna fästas med medföljande hållare.

WF II ansluts endast till matningspänning som varierar beroende på WF II modell. Därefter är det bara signal ifrån bromspedal och utgående signal till bromsljuset som ansluts. Detta görs genom några få förändringar vid bromspedalsomkopplaren för att känna av när bromspedal tryckts ner.
Vill man använda sig av styrningen av varningsblinkers ansluts ytterligare en kabel som i det flesta fall på moderna fordon endast ansluts direkt till en ledning vid varningsblinkers omkopplaren i fordonet.

Då nödbromsljus måste visa rött sken liksom vanligt bromsljus kan man i lämpliga fall använd sig av dimljusen på fordonet. Inkoppling sker då på samma vis, men istället ansluts WF II direkt efter dimljusomkopplaren.
Fördelen med att använda dimljusen är nödinbromsningen syns bättre.


Modellspecifika data

WF II-C är en standardmodell framtagen för att passa till fordon i viktklassen 800Kg och 3500Kg. Retardationsvärderna är anpassade för bilar, husbilar samt lätta lastbilar. WF II-C är en standalone produkt som inte kräver några yttre sensorer eller signaler utan ansluts endast till matningspänning och signalledningar för bromsljus eller dylikt samt varningblinkers om så önskas.


Detekteringen genom den tvåaxliga givaren används till:

  • Kollisionsavkänning: Framifrån, Sidor, Bakifrån
  • Hård and Nödinbromsning
  • Automatisk aktivering/deaktivering av varningsblinkers
  • Plötslig tilt (Dikeskörning exempelvis)

Installation

WF II är något mer komplicerad än WF I att installera eftersom den behöver
monteras i en reläsockel eller med medföljande hållare på lämplig plats.
WF II måste monteras stående rakt upp för att inte riskera fel i rörelseavkänningen. Dessutom måste någon av sidorna ligga i linje med fordonet, således får ej WF II vridas diagonalt.

Därefter ansluts önskade ledningar och spänning slås åter på. Om bromsljuset tänds normalt har installationen lyckats. Därefter körs fordonet upp till cirka 50km/h där sen en nödinbromsning utförs. WF II är därefter installerad.

För mer teknisk information eller installationsmanualer

 
 

Klicka på rubriken Manualer på övre menyraden

 
JoomlaWatch Stats 1.2.7 by Matej Koval